Home BSC‎ > ‎

Becoming a member

10 januari 2015

Geachte Collega, Mevrouw, Mijnheer,

De raad van bestuur van de Belgian Stroke Council kijkt er naar uit om U in 2015 (opnieuw) onder zijn leden te mogen tellen.

Mogen wij U vriendelijk verzoeken uw lidmaatschapsbijdrage voor 2015 te storten op rekening Nr.: BE84 3101 4141 3659 van de Belgian Stroke Council. Ze bedraagt 30€ voor artsen en 20€ voor paramedici.

Gelieve uw naam, voornaam en beroepstitel in de rubriek mededeling te vermelden.

Het lidmaatschap is niet-betalend voor patiënten en leken.

We verzoeken U eveneens om onze website te bezoeken op http://www.belgianstrokecouncil.com. Als lid heeft U via de ledenpagina toegang de volledige inhoud van de voordrachten van het jaarlijks symposium. Daarenboven houdt het lidmaatschap van de BSC nog het voordeel in om vermindering te krijgen op het lidmaatschap van zowel de ESO als de WSO via een gekoppeld lidmaatschap, zie hiervoor: http://www.eso-stroke.org/eso-stroke/membership/membership-fee-reductions.html

Mogen wij U vragen om via de link op de website-lidmaatschapspagina (https://docs.google.com/a/belgianstrokecouncil.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFoM3JzYW1Ydll2SDBmdUdvcVFlQXc6MQ) uw persoonlijke gegevens in te voeren om U op de hoogte te kunnen houden van onze acties?

Uw deelname en blijvende steun aan de Belgian Stroke Council wordt ten zeerste gewaardeerd.

voor de raad van bestuur,

10 janvier 2015

Cher Confrère, chère Madame, cher Monsieur

Le conseil d’administration du Belgian Stroke Council (BSC) est ravi de votre affiliation ou espère vous compter bientôt parmi ses membres. 

Pourriez-vous verser la cotisation pour 2015 au compte du BSC : BE84 3101 4141 3659. Le montant est de 30€ pour les médecins et de 20€ pour les paramédicaux. L’affiliation est non-payante pour les patients et les profanes.

Veuillez indiquer votre nom, prénom et titre professionnel dans la rubrique mention. 

Nous vous invitons également à visiter notre site web au lien http://www.belgianstrokecouncil.com. En tant que membre vous avez accès au compte-tenu complet des présentations du symposium annuel. L’affiliation au BSC a l’avantage supplémentaire de donner une réduction à l’affiliation à l’ESO et à la WSO, grâce à un joint membership, voire: http://www.eso-stroke.org/eso-stroke/membership/membership-fee-reductions.html

Pourriez-vous compléter vos données personnelles à la page suivante :    

https://docs.google.com/a/belgianstrokecouncil.com/forms/d/1CXpp810PmVYgPScE5kiyhOcDD7TRKUDVyoTIqC0tfzk/viewform?formkey=dFFoM3JzYW1Ydll2SDBmdUdvcVFlQXc6MQ

Ceci nous permettra de vous tenir au courant de nos futures actions.

Votre participation et soutien permanent au Belgian Stroke Council sont très appréciés. 

pour le conseil d’administration,